Untitled

คริสตจักรเมธอดิสท์แม่ป่าไผ่

คริสตจักรเมธอดิสท์
เลขที่221 หมู่5 บ้านแม่ป่าไผ่ ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์ดีหมาย ตังเปา

Other Members